PRIVACY POLICY

Versie: maart 2019

Wanneer u op onze website actief bent of contact met ons opneemt deelt u soms persoonsgegevens met ons. Wij gaan zorgvuldig met deze gegevens om en houden ons aan de hierbij geldende wet- en regelgeving. Deze wetten gaan over het bewaren en gebruiken van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke gegevens wij van u opslaan en wat we met deze gegevens doen.

Deze privacyverklaring geldt voor alle interactie tussen u en Hustle & Heart Consultancy, de manier van communicatie maakt daarbij niet uit.

Hustle & Heart Consultancy, gevestigd aan de Woestduinstraat 131-2, 1059 ST te Amsterdam, is verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring. U kunt vragen of opmerkingen betreffende uw privacy versturen naar info@hustleandheartconsultancy.com.

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Alle gegevens die iets over u vertellen en gebruikt kunnen worden om u te identificeren zijn persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan uw naam, uw contact- of adresgegevens en uw BSN. Sommige van deze gegevens zoals ras, geloof of een strafrechtelijk verleden zijn bijzondere persoonsgegevens.

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

PERSOONSGEGEVENS VAN PERSONEN JONGER DAN 16 JAAR

Wij hebben niet de intentie om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar te verwerken. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker van onze websites en servers ouder dan 16 jaar is. Als u er van overtuigd bent dat wij persoonlijke gegevens van een minderjarig persoon hebben verzameld zonder toestemming van ouder of voogd dan kunt u contact opnemen via info@hustleandheartconsultancy.com en dan verwijderen wij deze informatie.

WANNEER VERWERKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

1.      OM U TE KUNNEN HELPEN ALS U VRAGEN HEEFT.

We helpen u graag verder als u ergens tegenaan loopt of een vraag voor ons hebt. U kunt ons bellen, e-mailen, online met ons chatten, een formulier invullen of een brief sturen.

Om u verder te kunnen helpen slaan we een aantal gegevens van u op. Op die manier weten we wie u bent en kunnen we ook bij uw volgende contactmoment terugvinden waar we het over hebben gehad.

Als u vragen voor ons hebt dan slaan we de volgende gegevens van u op:

 • A.W. – gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Kamer van Koophandel nummer
 • Bankrekeningnummer
 • Social media accounts
 • Uw bericht of telefonisch besproken informatie

Het opslaan en verwerken van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; gerechtvaardigd belang.

2.      OM OFFERTES OP TE STELLEN EN NAAR U TE VERSTUREN.

Voordat wij voor u aan de slag gaan kunnen we u natuurlijk een offerte toesturen. Hiervoor slaan we de volgende gegevens van u op:

 • A.W. – gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Kamer van Koophandel nummer
 • Bankrekeningnummer

Het opslaan en verwerken van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; toestemming.

3.      OM EEN OVEREENKOMST UIT TE VOEREN.

Als u bij ons producten of diensten afneemt dan wilt u natuurlijk goed geholpen worden en ontvangen wat u heeft besteld. Wij slaan de volgende gegevens op voor het uitvoeren van een overeenkomst:

 • A.W. – gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Kamer van Koophandel nummer
 • Bankrekeningnummer
 • Overige door u aangeleverde persoonsgegevens

Het opslaan en verwerken van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; uitvoering van de overeenkomst.

4.      OM U TE KUNNEN FACTUREREN & INCASSEREN.

De door u afgenomen producten of diensten moeten natuurlijk ook betaald worden. Als u dit toch niet doet dan starten wij een incassotraject. In verband met facturatie & incasso slaan wij de volgende gegevens van u op:

 • A.W. – gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Kamer van Koophandel nummer
 • Bankrekeningnummer

Het opslaan en verwerken van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; wettelijke verplichting.

5.      OM U OP DE HOOGTE TE HOUDEN VAN WIJZIGINGEN IN ONZE DIENSTVERLENING.

Wanneer wij wijzigingen doorvoeren in onze dienstverlening, algemene voorwaarden, privacyverklaring of overige belangrijke zaken dan stellen we u hiervan graag op de hoogte. Als u hiermee akkoord gaat dan gebruiken wij de volgende gegevens om u in ons nieuwsbrief systeem te verwerken:

 • Naam
 • Emailadres

Het opslaan en verwerken van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; toestemming.

6.      OM U ONZE WEGGEVER TE KUNNEN E-MAILEN.

Wanneer u aangeeft onze weggever te willen ontvangen, sturen wij deze per e-mail naar u op. Als u hiermee akkoord gaat dan gebruiken wij de volgende gegevens om u in ons weggever systeem te verwerken:

 • Naam
 • Emailadres

Het opslaan en verwerken van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; toestemming.

 1. Om u met de feestdagen een attentie te kunnen sturen.

Met de feestdagen sturen wij een kleine attentie. Dit kan zijn in de vorm van een kaart of een klein cadeau. Als u hiermee akkoord gaat dan gebruiken wij de volgende gegevens om in ons systeem te verwerken:

 • A.W. gegevens

Het opslaan en verwerken van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; toestemming

Cookies en vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Hustle & Heart Consultancy gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of telefoon. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit zodat de website werkt zoals bedoeld. Daarnaast gebruiken we analytische cookies om het gedrag van onze bezoekers te kunnen bestuderen en aan de hand hiervan onze website kunnen verbeteren.

Als wij uw toestemming nodig hebben om cookies te mogen plaatsen dan vragen wij u dit tijdens uw eerste bezoek aan onze website. Wij verwijzen u daarbij ook naar onze cookie verklaring. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

DOORGIFTE AAN PARTNERS

Wij werken voor het uitvoeren van onze dienstverlening samen met verschillende leveranciers en partners. Deze leveranciers & partners zijn onder andere partijen die:

 • Onze telefonie verzorgen
 • Onze nieuwsbrieven versturen
 • Onze interne communicatie verzorgen
 • Onze post versturen
 • Onze betalingen & incasso’s afhandelen

Met subverwerkers hebben wij verwerkersovereenkomsten en/of geheimhoudingsverklaringen afgesloten om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Wij werken alleen samen met partners die kunnen voldoen aan de AVG wetgeving.

Enkele van onze partners bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte. Met deze partners hebben we passende maatregelen genomen welke contractueel via een verwerkersovereenkomst / Data Processing Addendum zijn afgesproken. Op deze manier zorgen wij ervoor dat uw gegevens goed worden beschermd.

DOORGIFTE AAN DERDEN

In principe delen of verkopen wij uw gegeven niet met personen of organisaties buiten Hustle & Heart Consultancy, behalve met partners zoals hierboven beschreven. Ook kan het zijn dat wij verplicht worden om uw gegevens door te geven op grond van een wettelijke plicht.

DE BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Hustle & Heart Consultancy heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik en verlies.

Alle partijen die uw gegevens voor ons verwerken (subverwerkers) of in kunnen zien (denk aan medewerkers of  inhuurkrachten) tekenen een verwerkersovereenkomst of geheimhoudingsverklaring.

HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD

Voor verschillende gegevensstromen hanteren wij verschillende bewaartermijnen. Natuurlijk heeft u altijd het recht om ons te verzoeken uw gegevens te verwijderen. Zie hiervoor ook het kopje “Uw rechten”.

E-mail:
Afgehandelde e-mailberichten worden eind juni en eind december gearchiveerd. E-mail ouder dan 5 jaar wordt verwijderd tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of oplossen van een geschil.

Facturen en offertes:
Facturen en offertes worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. Uw gegevens blijven tot die tijd aanwezig in ons facturatiesysteem.

Nieuwsbrief:
U kunt op ieder gewenst moment uw gegevens zelf uit ons nieuwsbrief systeem verwijderen.

UW RECHTEN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hustle & Heart Consultancy. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hustleandheartconsultancy.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Indien uw verzoek betrekking heeft op een cookie dan vragen we u deze ook mee te sturen.

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Hustle & Heart Consultancy wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

MELDEN VAN EEN DATALEK

Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houden wij ons aan de meldplicht datalekken en melden wij dit lek binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mocht u een datalek ontdekken dan vragen we u vriendelijk dit zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat u het lek heeft geconstateerd met ons te delen door een e-mail te sturen naar info@hustleandheartconsultancy.com. Wij kunnen dan direct actie ondernemen.

AANSPRAKELIJKHEID

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Hustle & Heart Consultancy verwerkt ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. Hustle & Heart Consultancy accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

WIJZIGINGEN IN DEZE VERKLARING

De inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast door Hustle & Heart Consultancy om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen binnen ons bedrijf.

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief waar wij u op de hoogte houden van eventuele wijzigingen. In ieder geval raden wij u aan deze tekst geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van ons privacy beleid.

Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van de diensten van Hustle & Heart Consultancy gaat u akkoord met deze wijzigingen.

Contact
Heb je verder nog vragen of opmerkingen? Dan kun je contact opnemen met mij via de e-mail, info@hustleandheartconsultancy.com of per post:

Hustle & Heart Consultancy
T.a.v.: Shenin Lebrun
Woestduinstraat 131-2
1059 ST Amsterdam

Hustle & Heart Consultancy is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63878747.